Demo

Wij stoppen niet voordat jij beter werkt!

Wij stoppen niet voordat jij beter werkt  

Flexkids online biedt een totaalpakket, het ondersteunt het hele proces, van inschrijven, plaatsing, maken van contracten, registratie van kinderen en activiteiten, facturatie, managen en roosteren van personeel tot de communicatie met ouders via email, ouderportaal  of de App. Alle portalen zijn aan elkaar gekoppeld. Een wijziging is te zien in alle portalen, zodat jij of een ouder direct verder kan. 

Onze software lijkt simpel, maar er komt meer bij kijken. Daarom bieden wij meer dan software. Dat vraagt om inspanning, ook van jou. Jij bent bereid tot een andere manier van werken, jij wilt leren omgaan met onze software. Dit betekent van onze kant dat wij niet loslaten als het moeilijk wordt. We zoeken naar de beste oplossing. Nadat wij de software hebben geïnstalleerd, zorgen we voor ondersteuning, zodat het op de juiste manier wordt gebruikt. We stoppen niet voordat het werkt. 

Kindplanning

Je maakt kindplanningen en hebt overzicht over de beschikbare kindplaatsen. Je ontvangt een inschrijving van een nieuwe ouder via de website of de telefoon en verwerkt dit direct in de kindplanning van Flexkids. Een zittende ouder wil een wijziging doorgeven, je plant dit in en de ouder ontvangt een bevestiging vanuit Flexkids. 

Groepsportaal 

Op de groep zie je in het groepsportaal welke kinderen er komen die dag en welke bijzonderheden er zijn. De gegevens van Flexkids zijn gekoppeld aan het groepsportaal. Je kan aan- of afmelden en ook leuke berichten en foto's naar ouders versturen. 

Ouderportaal en app

Met het Flexkids ouderportaal en App kan je ouders zelf de gegevens laten inzien en bewerken, zoals het afmelden van opvangdagen, het inzien van ruiltegoed en het wijzigen van de persoonlijke gegevens. Ouders zien de overdracht, een foto van het kind, een berichtje van de groep, de verzorging of van een activiteit op de groep. Ze kunnen een factuur inzien, de jaaropgave of een dagje extra opvang aanvragen. Het ouderportaal kan helemaal ingericht worden naar de wensen van de organisatie, inclusief jullie eigen huisstijl.

Personeelsplanning

Je registreert alle personeelsgegevens, zodat er overzicht is over je planning, BKR, verlof en urenstaten. De kracht is de volledige integratie met de kindplanning. Het aantal geplaatste kinderen wordt gekoppeld aan je rooster. Met een druk op de knop geeft je de GGD inspecteur de benodigde overzichten. 

Management dashboard

Met de juiste managementinformatie kan je bijsturen, keuzes maken en richting geven aan je organisatie. Je hebt continue inzicht in o.a. bezetting, groepsindeling, BKR, wachtlijsten en openstaande facturen. Je kan zelf bepalen en selecteren waar je een rapport van wil zien. 

Lees verder

Financiële administratie

Je verwerkt financiële afspraken, facturatie (via email) en incasso's. Je kan bankbetalingen inlezen, prijsafspraken verwerken en herinneringen versturen. AFAS en Unit4 Multivers kunnen gekoppeld worden aan Flexkids, zodat er geen dubbele administratie is. Debiteur- en factuurgegevens kunnen worden geëxporteerd naar de meeste boekhoudprogramma's (b.v. Exact Globe, Exactonline, DBS, Cash)

Koppeling en integratie 

Je kan met Flexkids diverse systemen koppelen en integreren, zodat gegevens uitgewisseld worden, bijvoorbeeld met AFAS, Unit4 Multivers en de meeste boekhoudprogramma's. Ook kan je een koppeling maken met het activiteitenprogramma van Doenkids of met de Verbetermeter. 

Flexkids Hub

Het ontwikkelteam werkt continue aan de Flexkids HUB. Het doel is om al onze applicaties gebruik te laten maken van de Hub. Dit platform is gereed voor co-creatie, plug in en innoveer mee!

Bij Flexkids vinden we het belangrijk dat jij je werk zo makkelijk mogelijk kunt doen. Daarom werken we nauw samen met partners die koppelen en integreren. Zo kunnen we ervoor zorgen dat onze software naadloos op andere systemen aansluit. Daarmee voorkom je dubbel werk en hoef je ook niet steeds weer opnieuw in te loggen in een ander systeem. 

 

 

Documenten beheer

Je kan met behulp van een tekstverwerkingsprogramma (eenvoudige Word) met sjablonen in eigen huisstijl zelf documenten maken, opslaan en versturen. 

Digitale handtekening

Ouders kunnen contracten of andere documenten digitaal ondertekenen. Je verstuurt het contract direct vanuit Flexkids. Vervolgens accepteer je dit direct online en retourneert het voorzien van een digitaal gewaarmerkte en rechtsgeldige handtekening. In combinatie met gebruik van het ouderportaal handel je op eenvoudige wijze de hele formele documentenstroom voortaan papierloos af. 

Support

Heb je een vraag? Wij zorgen voor de antwoorden. Onze support medewerkers staan voor je klaar.

  • Ferhat

    Support

  • Melle

    Support

  • Tim

    Support

Je werkt beter met Flexkids