Demo

Flexkids: het is even wennen, maar dan heb je ook wat!

Clara Bos
Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer

Flexkids: het is even wennen, maar dan heb je ook wat!

Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer is een grote organisatie met 24 peuterspeelzalen, 7 kinderdagverblijven en 12 bso’s, allemaal gevestigd in de Haarlemmermeer. Binnen de gemeente zijn zij de enigen, die vroeg- en voorschoolse educatie mogen aanbieden. Daarnaast heeft de Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer baby sensi groepen, serveren zij warme maaltijden tussen de middag en wordt er in de buitenschoolse opvangen gewerkt met bso fun en Experience (activiteitenprogramma’s). Volgens Clara Bos onderscheidt SKH zich hiermee duidelijk van andere organisaties.

Hoewel de diverse modules van Flexkids overal in het bedrijf worden gebruikt is de planning centraal geregeld. Sinds 2004 wordt er met de kindplanning van Flexkids gewerkt. In 2013 is daar de personeelsplanning aan toegevoegd. Daarnaast wordt er gewerkt met het ouderportaal, medewerkersportaal en de locatie portalen. ‘Elke keer als wij beginnen met een nieuwe module van Flexkids zie je dat mensen moeten wennen aan een nieuw systeem. Maar als iedereen eenmaal gewend is, zien we wel het voordeel van Flexkids.’

Efficiënter werken

De organisatie heeft duidelijk gemerkt dat met de personeelsplanning van Flexkids personeel efficiënter kan worden ingezet. Zeker in het begin heeft dat een kostenbesparing opgeleverd. De tijdsdruk voor locatie managers is verminderd en er is meer controle dan vroeger. ‘Toen werkten wij met briefjes, dat was vreselijk. Dan moesten we alles uitdraaien en opsturen of mailen en moest je hopen dat het aankwam. Dat was een drama,’ aldus Clara Bos.

Oudercommunicatie

SKH gebruikt het ouderportaal van Flexkids voor de communicatie met hun klanten. Sinds enige tijd kunnen ouders gebruik maken van de mogelijkheid om hun kinderen via het portaal af te melden waarbij voor elke tijdige afmelding een ruiltegoed wordt opgebouwd. ‘Ook hieraan moet iedereen weer wennen,’ vertelt Clara. ‘Een voordeel hiervan is dat als ouders niet kunnen ruilen en dan toch op het laatste moment afmelden, je met Flexkids kunt zien of er medewerkers over zijn en inzetbaar zijn op een andere groep of dat medewerkers niet ingezet hoeven te worden. Alhoewel dat momenteel nauwelijks gebeurt omdat ook wij te maken hebben met krapte in de personeelsbezetting.’

Flexkids

Over het algemeen is Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer tevreden met Flexkids. ‘Er zijn zoveel ontwikkelingen in de markt, dat we niet kunnen verwachten dat Flexkids dit allemaal kan bijhouden, vandaar dat we uitkomen op een 8,’ aldus Clara. 

Een dikke voldoende dus, waar wij als Flexkids natuurlijk erg blij mee zijn!

 

Nathalie Jansen en Sisi Mensink
De Kinderkroon
OVERZICHT

Je werkt beter met Flexkids