Demo

Innovatief Flexkids zorgt voor realtime managementinformatie!

Lennard Volkers
Kinderopvang Walcheren

Kinderopvang Walcheren is actief in de provincie Zeeland. Zij bieden verschillende opvangvormen aan met 18 kinderdagverblijven, 31 buitenschoolse opvanglocaties en 34 peutergroepen. In de regio Walcheren hebben zij een sterke marktpositie. De uitdaging voor KOW is het aantrekkelijk houden van de BSO voor de oudere kinderen, zodat deze zo lang mogelijk gebruik blijven maken van de opvang. Daarom bedenken zij steeds weer nieuwe producten. ‘Nu hebben we een outdoor BSO opgezet. Deze BSO bevindt zich op een camping waar veelal outdoor activiteiten worden georganiseerd en waar ze gewoon lekker kunnen buitenspelen,’ aldus Lennard Volkers van Stichting Kinderopvang Walcheren. Of de nieuwe producten rendabel zijn kan nauwkeurig worden gevolgd door middel van analyses die makkelijk te verkrijgen zijn door de koppeling Flexkids en de datawarehouse van CPMFactory.

Lennard is financial controller bij KOW en nu ruim twee jaar in dienst. ‘Mijn functie is in de loop van de tijd wel wat veranderd, meer richting een managementfunctie. Er is volop uitdaging op het moment. Voorheen was ik veelal bezig met het opstellen van rapportages, maar door de koppeling Flexkids en CPMFactory is er een grote tijdsbesparing ontstaan bij het opstellen van rapportages. Daardoor is er meer tijd voor het analyseren van de gegevens en overige werkzaamheden.’

Effectieve sturing door actuele managementinformatie

‘Wij hebben meerdere pakketten gekoppeld aan het datawarehouse van CPMFactory. Wij halen de werkelijke personeelsuren zoals ze worden geschreven uit Flexkids. Wij halen de euro’s die daarbij horen uit het loonpakket (Afas Profit). Deze worden automatisch aan elkaar gekoppeld en zo wordt de juiste loonboeking gemaakt in de CPM-module. Zo kan iedere locatie worden voorzien van de juiste personele kosten. En omdat de data elke nacht wordt bijgewerkt in het datawarehouse, hebben wij realtime informatie beschikbaar. Het is dus zo dat de uren die vandaag worden bijgewerkt, morgen op de locatie staan.’

Door de actuele informatie kan het management effectief bijsturen. Volgens Lennard is dit zonder de koppeling van Flexkids en CPMFactory niet mogelijk. Je zult dan altijd achter de feiten aanlopen, omdat je veel handmatig werk moet verrichten en zelf rapportages moet maken. Vaak zijn de cijfers al achterhaald voordat de rapportages zijn opgesteld.

Besparing op locatieniveau 

Sinds het gebruik van CPMFactory en Flexkids heeft KOW alle gegevens op locatieniveau beschikbaar. Alle regiomanagers hebben hun eigen dashboard. Dit betekent dat zij altijd toegang hebben tot actuele rapportages waarin meteen zichtbaar is hoe de inzet van personeel, de geregistreerde uren, de bezettingscijfers en het kostenplaatje - de gegevens uit het boekhoudpakket en salarispakket - zich op locatieniveau verhouden tot elkaar ‘Het mooie van het dashboard is dat je op één pagina ook de euro’s erbij hebt, die uit de boekhouding afkomstig zijn. Dan zie je meteen het resultaat. Bij een tegenvallend resultaat kun je in één oogopslag de link hebben; negatief resultaat, de bezetting is op orde, ziekteverzuim is niet heel hoog, maar de huisvestingskosten zijn hoog omdat er reparaties zijn uitgevoerd aan het dak. Wij kunnen nu dus ook op locatieniveau sturen.’

‘Ik ben erg enthousiast over de koppeling van CPM met Flexkids. Ik merk ook dat het management zeer tevreden is over de koppeling. Zodra zij overwegen om een verandering te bewerkstelligen op een locatie dan is het heel gemakkelijk voor mij om dit door te rekenen met alle data die voorhanden is.’

Lennard geeft dan ook aan erg blij te zijn dat Flexkids altijd openstaat voor innovatie en nieuwe inzichten die aansluiten bij de gebruikerswensen. Dit wordt als zeer positief ervaren.

 

Jeroen Hilbrink
Directeur
OVERZICHT
Alice Haverman
BLOS kinderopvang

Je werkt beter met Flexkids