Kindergarden en flexkids bij RTL

Op zondag 21 december waren Kindergarden en flexkids te zien bij RTL Ondernemerszaken. Op Youtube is het item te zien via deze link:

 

De hele uizending van RTL Ondernemerszaken is te bekijken via:Lees meer...

Flexkids prijswijzigingen 2015

De aanschafprijzen van een flexkidslicentie blijven ongewijzigd, maar de prijzen van alle jaarlijkse onderhoudscontracten volgens de nieuwe licentiestructuur worden per 1-1-2015 verhoogd met 1,2% inflatiecorrectie. Ditzelfde percentage geldt voor gebruik va [...]

Lees meer...

Doorvoeren wetswijzigingen in flexkids

Voor 2015 staan wederom wetswijzigingen voor de kinderopvang op stapel die impact hebben op uw kind- en personeelsplanning. Maar u merkt daar gelukkig niets van, want in flexkids worden de wetswijzigingen automatisch doorgevoerd.

 

Eén van de voornemens van het huidige kabinet is om voor peuterspeelzalen dezelfde regels te laten gelden als voor de kinderopva [...]

Lees meer...

Snel digitaal contracten ondertekenen met flexkids

Met de nieuwe versie van flexkids kunt u contracten of andere documenten digitaal (laten) ondertekenen. Een klant kan direct online een contract accepteren en retourneren voorzien van digitaal gewaarmerkte en rechtsgeldige handtekening. In combinatie met gebruik van het flexweb ouderportaal kunt u op éénvoudige wijze uw hele formele documentenstroom voortaan snel en papierloos afhandelen. Dit [...]

Lees meer...

“Je hoeft er geen gebruik van te maken, maar het is er.”

Jacoline Dekker is samen met Angelique Schoenmakers de drijvende kracht achter kinderdagverblijf De Scheve Schuit in Woerden. Angelique werkte op het kinderdagverblijf waar Jacoline haar oudste dochter bracht. Zij vonden elkaar in de gedachte dat zij het zelf anders aan zouden pakken. Hun ideeën werkten zij uit en na twee jaar ploeteren mochten ze starten. Jacoline: “De markt was niet heel g [...]

Lees meer...

Workshop Management Informatie

U werkt met flexkids en registreert en plant hierin alles rondom de geleverde kinderopvang. Flexkids bevat dus heel veel gegevens. Informatie uit flexkids kan een heel nuttige bijdrage leveren aan managementbeslissingen, maar bij veel gebruikers is onvoldoende kennis over wat voor informatie er allemaal uit flexkids gehaald kan worden en hoe. Wij hebben daarom deze workshop ontwikkeld.

N [...]

Lees meer...

Prettige logica

Kindkracht 0/12 uit Roelofarendsveen besloot te stoppen met Kocon en Planrad omdat een ouderportaal maar niet van de grond kwam en de organisatie meer mogelijkheden wilde. Bij de oriëntatie op een nieuw systeem werd ook flexkids onder de loep genomen. Wat Sonja Bakker, controller en applicatiebeheerder bij Kindkracht, daarbij opviel was dat flexkidsklanten heel tevreden waren, maar dat nog nie [...]

Lees meer...

Kwest staat met beide benen in de Westlandse samenleving

Directeur Liesbeth Koornneef van Stichting Kwest in Naaldwijk  is bescheiden als haar wordt gevraagd waarom deze kinderopvangorganisatie succesvol is in de regio Westland. ‘Van ouders horen wij dat we een goede prijs en goed aanbod hebben en een mooie organisatie zijn. Ook hebben wij een goede naam in de regio.’’

Kwest heeft in het Westland twaalf kinderopvanglocaties en biedt naa [...]

Lees meer...

Pedagogisch medewerkers: de verkopers van Natuurfontein

Buitenschoolse Opvang Natuurfontein uit Amsterdam zit sinds enkele maanden vol, er is zelfs sprake van een wachtlijst. Het is dan ook een bijzondere organisatie, met aansprekende ideeën. Eigenaren Jeroen en Monique Hilbrink vertellen vol enthousiasme over hun BSO.

Monique vertegenwoordigt de pedagogische kant, Jeroen de ondernemerskant. Monique is begonnen met Natuurfontein. Zij vond da [...]

Lees meer...

1 2 3