Workshop Management Informatie

U werkt met flexkids en registreert en plant hierin alles rondom de geleverde kinderopvang. Flexkids bevat dus heel veel gegevens. Informatie uit flexkids kan een heel nuttige bijdrage leveren aan managementbeslissingen, maar bij veel gebruikers is onvoldoende kennis over wat voor informatie er allemaal uit flexkids gehaald kan worden en hoe. Wij hebben daarom deze workshop ontwikkeld.

Naast een grote serie standaardrapporten bevat flexkids sinds november 2013 ook de mogelijkheid om binnen het progamma queries en draaitabellen te gebruiken om zelf gewenste  overzichten vanuit flexkids te produceren. In deze workshop leert u om te gaan met het onderdeel draaitabellen, en hoe hier zelf analyses mee te maken. Bij deze workshop werkt u (indien mogelijk) met de eigen gegevens uit de eigen administratie. We gaan een aantal queries in het systeem zetten en aan de hand van deze queries overzichten en grafieken opbouwen.

 

Na afloop blijven de tijdens de workshop gebouwde overzichten bewaard, en kunt u hier zelf verder mee aan de slag.  De kosten voor deze workshop bedragen € 150,00 per persoon (exclusief BTW).

 

De eerstvolgende workshop vindt plaats op donderdag 13 november a.s. Bij interesse kunt u contact opnemen met Cynthia Aarts, via cynthia.aarts@flexkids.nl.