Wensen

Flexkids is ontworpen om u optimaal te ondersteunen bij de dagelijkse bedrijfsvoering van uw kinderopvangorganisatie. Hoewel we ervan overtuigd zijn dat flexkids tot de beste pakketten behoort in onze branche, staan we altijd open voor suggesties ter verbetering op het gebied van procesondersteuning.

U bent bijvoorbeeld van mening dat u belangrijke gegevens die u nodig hebt bij het uitvoeren van een bepaald proces niet snel en overzichtelijk tot uw beschikking hebt. Bijvoorbeeld omdat u in te veel vensters tegelijk moet werken. Ook kan het zijn dat u vindt dat bepaalde modules in flexkids onvoldoende zijn geïntegreerd.

Uw wens ter verbetering van het programma gaan wij goed bestuderen. Maar de uitkomst hoeft niet altijd te zijn dat Flexkids moet worden aangepast. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u de mogelijkheden van Flexkids niet optimaal benut. Wij geven u dan graag advies. Ook kan het zijn dat met een eenvoudige work-around de ondervonden problemen goeddeels kunnen worden opgelost. En, last but not least, misschien dat een kleine aanpassing in uw organisatie meer voor de hand ligt dan een omvangrijke wijziging in het programma.

U begrijpt dat we alleen een gefundeerd antwoord of advies kunnen geven als we goed geïnformeerd zijn. Daarom kunt u voorstellen ter verbetering van het programma alleen bij ons indienen via het daarvoor bestemde formulier.

Formulier wensen (doc)

Het ingevulde formulier stuurt u naar mijnwens@flexkids.nl. Stuurt u deze altublieft in als Word document en niet als PDF, dat maakt de verwerking voor ons een stuk eenvoudiger!

Flexkids verplicht zich om volledig ingevulde formulieren in behandeling te nemen. Met regelmaat beoordelen wij ingediende wensen. Zodra dit is gebeurd, krijgt u te horen of uw wens is afgewezen of gehonoreerd. In dat laatste geval moet de implementatie van de wens worden gematcht met onze eigen ‘roadmap’: het ontwikkelplan van Flexkids voor de komende jaren. Het kan dus zijn dat een wens binnen enkele maanden gerealiseerd is of dat deze pas kan worden geïmplementeerd na langere tijd. Tot slot: wij doen geen enkele toezegging en ook geen mededelingen over het tijdstip van realisatie.