Waarom Flexkids?

Flexkids – de juiste informatie, op de juiste tijd, op de juiste plaats. Altijd.

Een professionele kinderopvangorganisatie kan tegenwoordig niet meer zonder geautomatiseerd bedrijfsproces. Van kernproces van de opvang van kinderen – planning, plaatsing, contracten en facturatie – tot aan communicatie met ouders, inzet van personeel, acquisitie en verkoop en financiële administratie. Flexkids helpt u deze complexe informatiestromen op een eenvoudige wijze in goede banen te leiden. Met het managementinformatiesysteem van flexkids blijft u bovendien volledig geïnformeerd over de huidige gang van zaken en wordt u geholpen bij het maken van besluiten voor toekomstige strategieën.

Flexkids is volwassen software voor:

  • Kinderdagverblijven
  • Buitenschoolse- en tussenschoolse opvang
  • Gastouderbureaus
  • Peuterspeelzalen