Snel digitaal contracten ondertekenen met flexkids

Met de nieuwe versie van flexkids kunt u contracten of andere documenten digitaal (laten) ondertekenen. Een klant kan direct online een contract accepteren en retourneren voorzien van digitaal gewaarmerkte en rechtsgeldige handtekening. In combinatie met gebruik van het flexweb ouderportaal kunt u op éénvoudige wijze uw hele formele documentenstroom voortaan snel en papierloos afhandelen. Dit is niet alleen snel en efficiënt, maar u maakt ook de doorlooptijd veel korter, en loopt minder omzet mis.

Voordelen digitaal ondertekenen

Met de nieuwe versie van flexkids kunt u contracten, voorwaarden, verklaringen of toestemmingen digitaal (laten) ondertekenen. Al tijdens een telefoongesprek met de (toekomstige) klant kan een document ter ondertekening beschikbaar worden gesteld. Op die manier wordt de doorlooptijd teruggebracht van enkele weken tot  slechts enkele minuten en  kunnen beschikbare plekken snel worden opgevuld.  U bespaart  in tijd én op papier, enveloppen, print-, porto- en archiveringskosten.
Maar ook voor uw klant is ‘digitaal ondertekenen’ een gebruiksvriendelijke en snelle service waarmee u zich onderscheidt.

Wat is digitaal ondertekenen?

Bij het digitaal ondertekenen zet de ‘ondertekenaar’ elektronisch zijn “echte” handtekening in het document.  Dit doet hij via  zijn  PC met zijn muis, of  met zijn vinger via het touchscreen van zijn tablet of smartphone. De op deze manier geplaatste  handtekening is gewaarmerkt en heeft dezelfde juridische waarde als de handgeschreven handtekening

Hoe werkt digitaal ondertekenen?

Digitaal ondertekenen werkt voor u en voor uw klant zeer eenvoudig. De werking is in vijf eenvoudige stappen samen te vatten:
1. U creëert in flexkids een document, bijvoorbeeld een contract.
2. U stuurt het document via het flexkids-klantportaal en/of per e-mail naar de klant.
3. Uw klant ontvangt per e-mail het verzoek om het document te ondertekenen.
4. Uw klant ondertekent het document in een beveiligde omgeving, of wijst het document af met opgave van reden.
5. Uw klant klikt op ‘verzenden’.

Na verzending van een ondertekend document wordt dit document direct voor  de klant gepubliceerd op zijn flexweb klantportaal,  en is het ondertekende document  voor u direct zichtbaar in flexkids. Het document is voorzien van een ‘waarmerk’ en alle benodigde digitale gegevens zoals tijdstip van ondertekening en het IP-adres van de ondertekenaar zijn aan het document gekoppeld. In flexkids wordt automatisch een taak aangemaakt voor uw medewerker zodat hij of zij weet dat het document getekend is en de vervolghandelingen kan uitvoeren. De medewerker krijgt ook automatisch een taak als het document is afgewezen of de ondertekentermijn is verlopen.

Wat kost digitaal ondertekenen?

Voor gewaarmerkt digitaal ondertekenen maakt flexkids gebruik van de externe dienst Signhost, de ‘ondertekendienst’ van Evidos (zie ook www.ondertekenen.nl). Hiervoor zijn bij Signhost kosten verschuldigd pér transactie. Flexkids heeft echter een bundelafspraak gemaakt waardoor het mogelijk is om digitaal ondertekenen op basis van ‘fair-use policy’ (*) tegen een vaste maandelijkse abonnementsprijs aan te bieden.

U kunt al direct gaan testen of werken met digitaal ondertekenen. Tot 1 maart 2015 is digitaal ondertekenen volledig gratis te gebruiken en neemt Flexkids alle kosten voor haar rekening.

KOSTEN DIGITAAL ONDERTEKENEN

(Alleen mogelijk in combinatie met flexweb, bedragen exclusief BTW)

Staffel geplaatste kinderen Kosten per maand
200  € 16,00
300  € 24,00
400  € 32,00
600  € 48,00
800 € 64,00
1000 € 80,00
1200 € 96,00
1400 € 112,00
1600 € 128,00
2000 € 160,00
2400 € 192,00
2800 € 224,00
3200  € 256,00
4000  € 320,00
4800 € 384,00
6000  € 480,00
8000 € 640,00

(*) ‘fair-use policy’ gaat uit van een gemiddeld gebruik, waarbij u al uw contracten en andere juridisch belangrijke documenten digitaal laat ondertekenen. Mocht het gebruik vér boven dit gemiddelde liggen (méér dan 2 transacties per kind/per jaar) dan worden niet achteraf extra transactiekosten in rekening gebracht, maar kan dit er wel toe leiden dat u in een volgende contractperiode in een hogere abonnementsstaffel komt.