SEPA

SEPA Proof: met Flexkids over op IBAN

De plannen voor een Single Euro Payment Area, kortweg SEPA, zijn al zo oud als de invoering van de Europese munt. Eind 2011 is besloten dat alle banken en bedrijven 1 februari 2014 verplicht zijn om SEPA proof te zijn! Dus Nederlandse bedrijven moeten over op IBAN.

Waar staan SEPA en IBAN voor?

Single Euro Payments Area oftewel SEPA staat voor een gebied van meer dan 30 Europese landen, waaronder Nederland, met 1 betaalmarkt. Overschrijvingen, incasso’s en batchbetalingen tussen de meeste Europese landen zijn binnen dit gebied net zo makkelijk uit te voeren als een binnenlandse betaling.

De overgang op IBAN (International Bank Account Number), het nieuwe lange rekeningnummer, is een voorbereiding geweest voor SEPA.

Waarom SEPA?

De totstandkoming van de SEPA wordt een belangrijke stap voor de vorming van een geïntegreerde Europese betaalmarkt. Om te zorgen dat eurobetalingen in dit gebied straks overal op dezelfde manier plaatsvinden, komen er nieuwe standaarden voor het rekeningnummer, de girale betalingen en de incasso’s.

Wat moet u doen om SEPA Proof te zijn?

Download het stappenplan voor het overstappen van de huidige nederlandse incasso naar de europese incasso (Stappenplan) of kijk op één van de volgende website’s:

SEPA ondersteuning in Flexkids

In de onderstaande tabel kunt u precies zien welke versie van Flexkids welke ondersteuning voor SEPA biedt. Deze informatie wordt continue door ons bijgewerkt en onderhouden.

Versie Verwachte release IBAN Conversie SEPA Incasso SEPA Betalingen
V3.2.09xx of eerder Reeds beschikbaar

v3.2.10xx April 2013

Reeds beschikbaar

v3.2.11xx Oktober 2013

Reeds beschikbaar

Reeds beschikbaar

V3.2.13xx Januari 2014

Reeds beschikbaar

Reeds beschikbaar

Reeds beschikbaar

Export naar Boekhoudpakketten

Indien u uw incasso’s en betalingsopdrachten vanuit uw boekhoudpakket aanmaakt, dienen de in Flexkids vastgelegde IBAN en BIC (en eventueel de datum afgifte incasso machtiging) doorgestuurd te worden naar uw boekhoudpakket.

Voor het exporteren van deze extra debiteurgegevens van Flexkids naar het door u gebruikte boekhoudpakket zijn we afhankelijk van de mogelijkheden die uw boekhoudpakket biedt. Onderstaande tabel geeft de specifieke informatie weer met betrekking tot de door ons aangeboden exportformaten. Ook deze informatie wordt continue door ons bijgewerkt en onderhouden.

Exportformaat Aangepast in versie Bijzonderheden
Asperion V3.2.1106 De export is uitgebreid met IBAN en BIC

Het is mogelijk om Incassomachtiging vast te leggen en deze gegevens te importeren.
Dit wordt nog niet geëxporteerd.

Afas

Dit bestandsformaat wordt niet meer aangepast.
Afas Profit
(Live koppeling)

V3.2.1005

De export is uitgebreid met IBAN en BIC.

Vanaf versie V3.2.1408 is het mogelijk om de incassomachtigingen te importeren/exporteren.

Afas Profit
(Bestanden)
V3.2.1009 De export is uitgebreid met Mobiel, IBAN en BIC.
Accept

Dit bestandsformaat wordt niet meer aangepast, het lijkt er namelijk op dat het helemaal niet gebruikt wordt.
AccountView

Het is standaard niet mogelijk om deze gegevens te importeren.
Neem contact op met u leverancier.
Cash

V3.2.1009

De export is uitgebreid met IBAN en BIC.

Het is mogelijk om Incassomachtiging vast te leggen en deze gegevens te importeren.
Dit wordt nog niet geëxporteerd.

DBS

V3.2.1009

De export is uitgebreid met IBAN en BIC.

Het is mogelijk om Incassomachtiging vast te leggen en deze gegevens te importeren.
Dit wordt nog niet geëxporteerd.

Exact

Dit bestandsformaat wordt niet meer aangepast.
Exact Globe

Middels het CSV formaat is het niet mogelijk om IBAN nummer en/of BIC code mee te nemen bij het importeren van een debiteur.

U moet gebruik gaan maken van het exportformaat: Exact XML.

Exact Online

V3.2.1009

De export is uitgebreid met IBAN en BIC.

Het is nog niet mogelijk om Incassomachtiging vast te leggen, het is dus ook nog niet mogelijk om dit te exporteren/importeren.

Exact XML

V3.2.1011

De export is uitgebreid met IBAN en BIC.

Het is mogelijk om Incassomachtiging vast te leggen en deze gegevens te importeren.
Dit wordt nog niet geëxporteerd.

Imuis V3.2.1009 De export is uitgebreid met IBAN en BIC.

Het is nog niet mogelijk om Incassomachtiging vast te leggen, het is dus ook nog niet mogelijk om dit te exporteren/importeren.

Let op! U moet bij het in gebruik nemen van deze versie ook het nieuwe masker gaan gebruiken. Daarnaast is iMUIS nu als optie toegevoegd bij de instellingen, deze moet dus ook geselecteerd worden.

King V3.2.1009 Het is niet mogelijk om IBAN en BIC te importeren via CSV.
U moet gebruik gaan maken van het exportformaat: Kind XML.

Geen informatie over de Incassomachtiging beschikbaar.

King XML V3.2.1501 De export is met IBAN en BIC.
Minox V3.2.1009 De export is uitgebreid met IBAN en BIC.

Het is nog niet mogelijk om Incassomachtiging vast te leggen, het is dus ook nog niet mogelijk om dit te exporteren/importeren.

Multivers
(Live koppeling)

V3.2.1009

De export is uitgebreid met IBAN en BIC.

Het is mogelijk om Incassomachtiging vast te leggen en te importeren.
Dit wordt nog niet geëxporteerd.

Snelstart

V3.2.1007

De export is uitgebreid met IBAN en BIC.

Het is nog niet mogelijk om Incassomachtiging vast te leggen, het is dus ook nog niet mogelijk om dit te exporteren/importeren.

Twinfield

V3.2.1011

De export is uitgebreid met IBAN en BIC.

Het is mogelijk om Incassomachtiging vast te leggen en deze gegevens te importeren.
Dit wordt nog niet geëxporteerd.

WFigam V3.2.1011 De export is uitgebreid met IBAN en BIC.

Geen informatie over de Incassomachtiging beschikbaar.