Personeelsplanning

Geen gepuzzel meer met personeelsplanningen, leidster-kindratio, verlofkaarten en urenlijstjes! Met flexpersoneel registreert u al uw personeelsgegevens.

De kracht van flexpersoneel is de volledige integratie met het kindplanningsysteem. Flexkids in combinatie met flexpersoneel biedt u geïntegreerde kind- en leidsterplanning. De leeftijdsopbouw van de kinderen in degroepen is bepalend voor het aantal benodigde pedagogisch medewerkers. Flexpersoneel geeft u het benodigde inzicht en tevens een bewijslast naar de GGD. U kunt de individuele arbeidscontracten van uw personeel beheren, conform CAO-richtlijnen, zodat u onder meer inzicht hebt in contractverloop en FTE’s.

Een vanzelfsprekend onderdeel van flexpersoneel is de managementinformatie over het afgenomen verlof, totaal ziekteverzuim en ingezette uren (ook van bijvoorbeeld uitzendkrachten).