Pedagogisch medewerkers: de verkopers van Natuurfontein

Buitenschoolse Opvang Natuurfontein uit Amsterdam zit sinds enkele maanden vol, er is zelfs sprake van een wachtlijst. Het is dan ook een bijzondere organisatie, met aansprekende ideeën. Eigenaren Jeroen en Monique Hilbrink vertellen vol enthousiasme over hun BSO.

Monique vertegenwoordigt de pedagogische kant, Jeroen de ondernemerskant. Monique is begonnen met Natuurfontein. Zij vond dat kinderen en natuur veel dichter bij elkaar moeten staan. Jeroen: “Wij versterken dat door juist in het centrum van de stad de natuur op te zoeken. De combinatie tussen natuur en drukke stad maakt dat wij een uniek programma bieden. Want natuurlijk is ‘natuur’ op zich niet zo’n heel bijzonder onderwerp, maar wel als je het in het centrum van Amsterdam probeert op te zoeken. Dat is ons uitgangspunt.” Volgens Monique is Natuurfontein mede succesvol omdat zij geen managers hebben. “Met het team beslissen we de route van Natuurfontein. Het team is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Daarmee creëren we betrokkenheid en enthousiasme bij onze pm’ers.” En dat is belangrijk volgens zowel Jeroen als Monique. “Zij zijn onze verkopers en het eerste klantencontact.”

 

Avontuur prikkelen

Het merendeel van de medewerkers bij Natuurfontein is boven de 45 jaar. Monique: “We hebben bewust gekozen voor oudere pm’ers, zonder achtergrond in de kinderopvang. Wij willen mensen vanuit een heel ander vakgebied, die nu bewust kiezen om kinderen iets bij te brengen.” Jeroen vult aan: “Wij gaan altijd met de kinderen naar buiten en dat vinden onze klanten heel prettig. Na school komen we niet eens terug op de locatie. Onze medewerkers hebben eten en drinken bij zich en gaan rechtstreeks vanaf school naar de plek waar ze willen spelen. Dat scheelt al een uur, kinderen hebben aan het eind van de dag echt gespeeld. En wij bieden ook nog eens een programma aan waar ze wat van leren. Kinderen komen altijd heel enthousiast terug: kijk mama, we hebben dit gemaakt of dat ontdekt. Wij prikkelen het avontuur in het kind.”

 

Franchise

Het idee voor Natuurfontein ontstond al in 2009, in 2011 was de eerste vestiging een feit. Deze zit nu vol en er is zelfs een wachtlijst. Op de bestaande vestiging wordt uitgebreid met 120m2, begin 2014 opent een nieuwe locatie van Natuurfontein in het Westerpark en in 2015 willen Monique en Jeroen nog een derde vestiging openen. Daar willen ze het bij laten. Jeroen legt uit: “We willen het overzicht blijven houden tussen ons, de klanten en ons personeel. Maar we werken aan een franchise voor Natuurfontein. Er zijn al geïnteresseerden.”

 

Gat in de markt

Bij de start wist Jeroen eigenlijk al dat hij flexkids wilde hebben. “Ik vond de functionaliteit met de iPads toen al erg aantrekkelijk, we hebben die flexibiliteit nodig zodat we altijd buiten kunnen registeren. En ik heb een hekel aan papierwerk. PM’ers kunnen nu zelf overal alles registreren en wat zij doen is allemaal meteen gelogd en wordt realtime aangepast. Wij hebben ook onze klanten al zover dat aanvragen en wijzigingen helemaal door hen zelf gedaan worden via het ouderportaal. Mails accepteren we niet meer, alleen nog digitale aanvragen via flexkids. Dat werkt!”