Flexkids prijswijzigingen 2015

De aanschafprijzen van een flexkidslicentie blijven ongewijzigd, maar de prijzen van alle jaarlijkse onderhoudscontracten volgens de nieuwe licentiestructuur worden per 1-1-2015 verhoogd met 1,2% inflatiecorrectie. Ditzelfde percentage geldt voor gebruik van flexweb voor een vast maandtarief en voor klanten die geen licentie aangeschaft hebben, maar flexkids op maandelijkse basis betalen. De kosten voor online werken via flexkantoor wijzigen niet, evenals de consultancy tarieven. Klanten die via ons gebruik maken van Unit4 Multivers moeten er rekening mee houden dat Unit4 haar tarieven met 2,95% verhoogt vanaf januari.

Let op: voor klanten die nog werken volgens de oude licentiestructuur van vóór 2012, geldt een prijsverhoging van 5%. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om alsnog over te gaan naar de nieuwe licentiestructuur.

In onderstaande tabel zijn alle tariefwijzigingen samengevat.

PRODUCTEN TARIEFWIJZIGING 2015
Flexkids, aanschaf licentie ongewijzigd
Flexkids, jaarlijks onderhoudstarief +  1,2%
Flexkids, maandelijks tarief +  1,2%
Flexweb +  1,2%
Flexkids, oude licentiestructuur +  5%
Unit4 Multivers +  2,95%
Flexkantoor online ongewijzigd
Consultancy en trainingen ongewijzigd