Doorvoeren wetswijzigingen in flexkids

Voor 2015 staan wederom wetswijzigingen voor de kinderopvang op stapel die impact hebben op uw kind- en personeelsplanning. Maar u merkt daar gelukkig niets van, want in flexkids worden de wetswijzigingen automatisch doorgevoerd.

 

Eén van de voornemens van het huidige kabinet is om voor peuterspeelzalen dezelfde regels te laten gelden als voor de kinderopvang. Verschillen in kwaliteitseisen worden weggenomen op een aantal punten. Zo wordt de beroepskracht-kindratio gelijkgetrokken en het vierogenprincipe ingevoerd op peuterspeelzalen. Ook is het de intentie om de pedagogische kwaliteit omhoog te brengen, door een betere balans tussen mbo- en hbo-functies op de werkvloer, permanente scholing van pedagogisch medewerkers en het invoeren van een kindvolgsysteem.

 

Met name de aanpassing in de beroepskracht-kindratio kan gevolgen hebben voor uw planning. Zodra de 1-Ratio website van de overheid hierop is aangepast zal dit ook in Flexkids doorgevoerd worden. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk.